Stavebný dozor

Zabezpečujeme výkon činnosti stavebno-technického dozora v kategóriách:

V rámci výkonu činnosti stavebno-technického dozora zabezpečujeme komplexné služby od prípravy projektu až po preberacie konanie: