Stavebný dozor

Zabezpečujeme výkon činnosti stavebno-technického dozora v kategóriách:

č.21
DOPRAVNÉ STAVBY

č.22
MOSTY, TUNELY

č.10
POZEMNÉ STAVBY

V rámci výkonu činnosti stavebno-technického dozora zabezpečujeme komplexné služby od prípravy projektu až po preberacie konanie: