KONTAKT

KHM s. r. o. – sídlo spoločnosti:

Bardejovská 2031/61 Ľubotice- Šarišské lúky

khm@khm.sk
+421 948 090 666

IČO: 52 212 220
DIČ: 2120931340
IČ DPH: SK2120931340
reg: Okresný súd Prešov – 38055/P

Bankové spojenie:
IBAN: SK21 8330 0000 0023 0160 1941

KHM s. r. o. – kancelária

Strojnícka 9, 080 06 Prešov