Cesty a mosty II. a III.triedy

Batizovský potok

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok

(finančný objem: cca 8,61 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 08/2023 – 12/2023
 • Počet mostov : 4
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice

(finančný objem: cca 569 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 10/2022 – 05/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov

(finančný objem: cca 1,04 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 10/2022 – 05/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Most Škultétyho - havarijný stav

(finančný objem: cca 2,06 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Mesto Prešov
 • Doba realizácie: 06/2022 – 06/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnostii

Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka

(finančný objem: cca 463 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 04/2022 – 11/2022
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce

(finančný objem: cca 575 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 04/2022 – 10/2022
 • Lávka pre peších: 1
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

II/556 Okresná hranica Svidník – Mičakovce

(finančný objem: cca 1,17 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 06/2021 – 08/2022
 • Počet mostov: 3
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Modernizácia cesty II/545 Demjata-Raslavice

(finančný objem: cca 2,30 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 04/2021 – 12/2021
 • Počet mostov: 2
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Modernizácia cesty III/3179 V.Šariš - Medzany

(finančný objem: cca 279 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 05/2021 – 10/2021
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Rekonštrukcia mosta č. 3581-001, cez rieku Ondava

(finančný objem: cca 850 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 10/2020 – 06/2021
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné

(finančný objem: cca 420 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 • Doba realizácie: 04/2020 – 12/2020
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Modernizácia cesty II/545 Kapušany-Raslavice

(finančný objem: cca 3,18 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 07/2019 – 09/2020
 • Počet mostov: 3
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Modernizácia cesty II/545 Kapušany

(finančný objem: cca 1,68 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 07/2019 – 09/2020
 • Počet mostov: 3
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Modernizácia cesty II/545 Jánovce – Kľušov

(finančný objem: cca 2,62 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 07/2019 – 07/2020
 • Počet mostov: 2
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti