Cyklochodníky

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín

(finančný objem: cca 4,65 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 03/2023 – trvá
 • Počet lávok: 3
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 2. etapa, 1. Etapa – „Starina – bývalá obec Ruské

(finančný objem: cca 6,99 mil. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • Doba realizácie: 03/2023 – 12/2023
 • Počet mostov: 6
 • Predmet zmluvy: Činnosť koordinátora bezpečnosti

Eurovelo 11 v Prešovskom kraji, k.ú. Pečovská Nová Ves

(finančný objem: cca 740 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Pečovská Nová Ves
 • Doba realizácie: 03/2019 – 09/2019
 • Počet lávok: 3
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru