Pozemné stavby

Čerpacia stanica LCNG Prešov

Čerpacia stanica LCNG Prešov

(finančný objem: cca 399 tis. Eur s DPH)

  • Objednávateľ: Slovenský plynárenský priemysel
  • Doba realizácie: 08/2022 – 03/2023
  • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti