Projekty pre mestá, obce a súkromných investorov

Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou

Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou

(finančný objem: cca 713 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Mesto Prešov
 • Doba realizácie: 08/2023 – 12/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť koordinátora bezpečnosti

Obnova cintorína Ľubotice

(finančný objem: cca 44 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Obec Ľubotice
 • Doba realizácie: 11/2023 – 12/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v obci Ľubotice

(finančný objem: cca 66 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Obec Ľubotice
 • Doba realizácie: 10/2023 – 11/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Gelnica - Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry

(finančný objem: cca 473 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Mesto Gelnica
 • Doba realizácie: 07/2022 – 11/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Detské ihriská a herné prvky v areáli MŠ Šemša

(finančný objem: cca 71 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Obec Šemša
 • Doba realizácie: 08/2023 – 09/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Rekonštrukcia ul.Makarenkova

(finančný objem: cca 162 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Obec Ľubotice
 • Doba realizácie: 06/2023 – 07/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Vodozádržné opatrenia pri ZŠ Šemša

(finančný objem: cca 43 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Obec Šemša
 • Doba realizácie: 03/2023 – 05/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Soľ

(finančný objem: cca 574 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Obec Soľ
 • Doba realizácie: 09/2022 – 05/2023
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru

Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)

(finančný objem: cca 957 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Mesto Prešov
 • Doba realizácie: 05/2022 – 11/2022
 • Predmet zmluvy: Činnosť koordinátora bezpečnosti

Most ev.č. M-19 ma ulici Padlých hrdinov Prešov – Solivar - rekonštrukcia

(finančný objem: cca 211 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Mesto Prešov
 • Doba realizácie: 06/2022 – 09/2022
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti

Teriakovce - Na kruhu - stavba 2 (miestna komunikácia)

(finančný objem: cca 112 tis. Eur s DPH)

 • Objednávateľ: Ing. Martin Šima
 • Doba realizácie: 07/2021 – 10/2021
 • Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozoru