Činnosť stavebno technického dozoru

Modernizácia cesty II/545 Demjata-Raslavice
Finančný objem: 2,30 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Doba realizácie: 4/2021-12/2021
Počet mostov: 2

Rekonštrukcia mosta č. 3581-001, cez rieku Ondava
Finančný objem: 0,85 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Doba realizácie: 10/2020-6/2021

Image hover effect image

Modernizácia cesty III/3179 V.Šariš - Medzany
Finančný objem: 0,28 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Doba realizácie: 5/2021-10/2021

Image hover effect image

Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné
Finančný objem: 0,42 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Doba realizácie: 4/2020-12/2020

Modernizácia cesty II/545 Kapušany-Raslavice
Finančný objem: 3,18 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Doba realizácie: 7/2019-9/2020
Počet mostov: 3

Modernizácia cesty II/545 Jánovce – Kľušov
Finančný objem: 2,62 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Doba realizácie: 7/2019-7/2020
Počet mostov: 2

Eurovelo 11 v Prešovskom kraji, k.ú. Pečovská Nová Ves
Finančný objem: 0,74 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Pečovská Nová Ves
Doba realizácie: 3/2019-9/2019

Modernizácia cesty II/545 Kapušany
Finančný objem: 1,68 mil. Eur s DPH

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Doba realizácie: 7/2019-9/2020
Počet mostov: 3